Eu Initra

Operacija – Razvoj Inteligentnega UVC LED sistema z uporabo angularne iradiacije, ki jo izvaja Initra Inženiring d.o.o.  je sofinancirana v okviru javnega razpisa Razvojno-raziskovalni projekti za opdravo posledic COVID-19. Uporabnik državnega proračuna, ki dodeljuje sredstva, je Republika Slovenija, Ministrstvo za razvoj in tehnologijo. Izvajalec javnega poziva je SPIRIT Slovenija.

Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih z omilitvijo posledic COVID-19.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

e EU nalozba     e MGRT 1    e logo spiriti